Ondersteuning op maat

Elk bedrijf is uniek en levert unieke producten. Dat betekent dat voor elk documentatieproject moet worden bekeken wat het juiste documentatietraject is. En dat doen we altijd in nauw overleg met onze klanten.

En van de instrumenten die we hiervoor kunnen inzetten is het documentatieplan. Het opstellen van zo'n plan vergt een aantal dagen werk (voor complexe projecten langer) en bevat een profiel van uw product, de gebruikers en de benodigde ondersteuning. De structuur van documentatie en helpteksten wordt gedetailleerd uitgewerkt, waardoor een nauwkeurige prognose van benodigde middelen, tijd en geld mogelijk wordt. Zo weet u vooraf precies waar u aan begint.

U kunt bij .DOC terecht voor alle onderdelen van het documentatieproces:

  • opstellen documentatieplan
  • schrijven handleiding en/of helpteksten
  • vormgeving
  • drukwerk

Hoe de samenwerking met .DOC vorm krijgt, wordt uiteindelijk bepaald door uw wensen en resources. Natuurlijk verzorgen wij graag het volledige documentatietraject van A tot Z voor u. Maar we werken net zo lief met u samen op basis van door uw medewerkers geproduceerde teksten, die wij vervolgens redigeren en bewerken tot samenhangende gebruikers-ondersteuning. Op deze manier kan met de beschikbare middelen altijd een optimaal eindresultaat worden bereikt.